Thông báo họp đột xuất

Thời gian: Vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Trường TH Giá Rai A.

Thành phần: Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, Văn thư, Kế toán, Thư viện, PCGD, GVTPT Đội, Y tế.

Nội dung: Các bộ phận báo cáo về tình hình hoàn tất hồ sơ tái đạt chuẩn quốc gia.

Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 309
Năm 2022 : 7.981
Video Clip
Văn bản mới