Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Giá Rai A

Giá Rai - Bạc Liêu
0987654321
thgiaraia@gmail.com