• Hoàng Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834979097
  • Email:
   htloithgiaraia@gmail.com
 • Mai Thị May
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982144027
  • Email:
   mtmay.thgraia@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0396848949
  • Email:
   laphungphat.org@gmail.com
 • Trịnh Cẩm Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918234374
  • Email:
   trinhcamhong1971@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0967068180
  • Email:
   nhtham.thcsgra@sobaclieu.edu.vn
 • Hữu Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946784399
  • Email:
   huuthanhpc399@gmail.com
 • Hữu Thị Thiền Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0949305450
  • Email:
   thientram89@gmail.com
 • Huỳnh Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983330171
  • Email:
   hndungthgiaraia@gmail.com
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 309
Năm 2022 : 7.981
Video Clip
Văn bản mới