• Huỳnh Chí Ngoãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0837026115
  • Email:
   hcngoanthgraia@gmail.com
 • Huỳnh Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983330171
  • Email:
   hndungthgiaraia@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0852071070
  • Email:
   thanhnguyentruongthgra@gmail.com
 • Phan Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0916001186
  • Email:
   phanthivietha1404.gr@gmail.com
 • Trần Tứ Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0908072277
  • Email:
   tthai.thhphongb@sobaclieu.edu.vn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 309
Năm 2022 : 7.981
Video Clip
Văn bản mới